Events

Sunday thru Thursday event photo

Sunday thru Thursday

Wednesday February 28th

Sundays, Mondays, Tuesdays, Wednesdays and Thursdays every week

$3.00 off Pizza Pie with Order of Half Dozen Garlic Knots

11:00 AM - 09:00 PM

2024-02-28 11:00:002024-02-28 21:00:00America/New_YorkSunday thru Thursday$3.00 off Pizza Pie with Order of Half Dozen Garlic KnotsFilettos of East NorthportFilettos of East Northport